Digital Detox @ Work

Van digitale stress naar digitale efficiëntie !

 

Digitale werkmiddelen zoals Smartphone, laptop, tablet,  ze zijn niet meer weg te denken, zowel privé als professioneel. De evolutie van technologie stelt de mens in staat om meer informatie toe te krijgen in kortere tijd. Informatie-uitwisseling kent geen limieten, ze kan 24/24, 7 dagen op 7.

Voor wie?

Bedrijven en teams die hun productiviteit willen verhogen door optimaler en efficiënter om te gaan met digitale werkmiddelen en technologie.

Waarom?

De toenemende snelheid waarmee informatie aan onze medewerkers wordt voorgeschoteld kan aanleiding geven tot:

 • informatie overload en stress,
 • impact op productiviteit en efficiëntie
 • afleiding van het échte werk
 • impact op veiligheidsgedrag door verminderde concentratie en focus
 • verhoogd ziekteverzuim door o.a. burn-out

Digitale werkmiddelen zorgen te vaak voor digitale onrust en laat dat nu de ideale bondgenoot zijn voor burn-out.

Resultaat?

Optimalisatie van (digitale) communicatie zal ervoor zorgen dat medewerkers met meer focus kunnen werken op de juiste prioriteiten.

Absenteïsme en presenteïsme zullen dalen, productiviteit zal verhogen en de werksfeer zal verbeteren. Tevens zullen de medewerkers meer inzicht krijgen en de nodige handvaten om hun werk- en privéleven in balans te houden.

Aanbod

Samurai@Work is vanuit de context van veiligheid en welzijn op het werk gespecialiseerd in gedrags- en cultuurverandering. Deze zijn essentieel als je het gebruik van digitale werkmiddelen wil optimaliseren bij een gebruiker en/of binnen een bedrijf.

Het aanbod van Digital Detox @ Work bevat volgende mogelijkheden:

 

 • Boostsessie Digital Detox:

Laagdrempelige plenaire interactieve sessies om het thema aan bod te brengen en bewustwording te creëren.

 

 • Nulmeting Digital Detox:

Wanneer je het werken met digitale middelen wil optimaliseren, dan is het noodzakelijk het gedrag ten opzicht van de gebruikte technologie en applicaties in kaart te brengen. Door middel van interactieve workshops met een representatieve groep uit het bedrijf , site of afdeling krijgen we een zo duidelijk mogelijk beeld van de huidige situatie. Vanuit deze observatie ontdekken we welke punten prioritair dienen aangepakt om balans in digitaal werken en communiceren te verbeteren. Dat is de start voor een uitvoerbaar actieplan.

 

 • Atelier digital detox

Via ateliers kunnen we grondigere bewustwording creëren rond de prioriteitspunten. Via een interactief atelier werken we met groepen van max 12 personen rond

 • Wat is er NU
 • Hoe ziet de ideale situatie er uit (toekomst)
 • Op welke manier kunnen we naar die ideale situatie evolueren
 • Wat is de persoonlijke bijdrage om dit te verwezenlijken

 

 • Opleidingen

Afhankelijk van de noden die uit de nulmeting en de ateliers komen, kunnen specifieke opleidingen gestart worden. Voorbeelden zijn:

 • Leiderschaptraining
 • Gedragsverandering
 • Communicatie technieken

 

 • Coaching

Om effectief de verandering door te voeren op de werkvloer is het essentieel dat de kennis wordt omgezet in de praktijk. Coaching en begeleiding van zowel leidinggevenden als de uitvoerders op de werkvloer ondersteunen de verandering.

 

Digital Detox Academy

Start vandaag nog om de efficiëntie binnen je bedrijf te verhogen.

Contacteer ons om vrijblijvend te bespreken hoe Digital Detox @ Work ook in jouw bedrijf past.