Deconnecteren om burn-out te voorkomen

Home » Deconnecteren om burn-out te voorkomen

Deconnecteren om burn-out te voorkomen? Digistress en hyperconnectiviteit zijn brandstof voor burnout. Een gezonde variatie tussen on- en offline werken, m.a.w. regelmatig de-connecteren is gezond voor ons brein. En dus ook voor onze algemene gezondheid. Daarenboven hebben goede afspraken om te deconnecteren ook nog eens een impact op werkbaar werk en werkgeluk.

Het aantal burn-outs blijft stijgen. Eind 2017 waren er meer dan 140.000 mensen die langer dan een jaar thuis zaten door een psychische aandoening. Dit is een stijging met 39 procent in vijf jaar tijd. De overheid wilde voor een trendbreuk zorgen en publiceerde hiertoe een wet “ter versterking van de economische groei en de sociale cohesie”.

Op 30 maart 2018 verscheen de wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie. Deze bevat 2 elementen die nuttig kunnen zijn voor de preventie adviseur. Voor zowel zijn takenpakket als in zijn interactie met het HR-departement, nl. preventie van burn-out en het overleg over deconnectie, is het zinvol om deze wet eens van dichter bij te bekijken. .

Één van de maatregelen die naar voor geschoven wordt, is regelmatig overleg tussen werkgever en werknemer over “deconnectie”.  Wat betekent dit voor jou als werkgever? Hoe kan je als preventieadviseur hier mee aan de slag?

Wat zegt de wet?

Burn-out

Afdeling 1 van hoofdstuk 2 van deze wet handelt over projecten preventie burn-out. De Koning kan na o.a. het advies te hebben ingewonnen van de Nationale Arbeidsraad, bepalen dat projecten gericht op de preventie van burn-out en die worden ingediend door de paritaire comités of paritaire subcomités of door ondernemingen, worden gefinancierd door bepaalde werkgeversbijdragen.

Deconnectie

Afdeling 2 van hoofdstuk 2 van deze wet handelt over overleg over deconnectie en gebruik van digitale communicatiemiddelen. Met het oog op het verzekeren van het respect voor de rusttijden, jaarlijkse vakantie en andere verloven van de werknemers en het vrijwaren van de balans tussen werk en privéleven, organiseert de werkgever in het CPBW, op regelmatige tijdstippen een overleg over deconnectie van het werk en het gebruik van digitale communicatiemiddelen. Het CPBW kan ook voorstellen formuleren en adviezen uitbrengen. De afspraken kunnen worden ingevoerd in het arbeidsreglement.

Wat is deconnectie?

Deconnectie betekent het loslaten van digitale communicatiemiddelen. Dat is voor velen minder evident dan het lijkt. Via de smartphone kunnen we 24/7 aan onze professionele e-mails. ’s Avonds voor het slapen gaan nog snel even checken of er geen belangrijke e-mails binnen gekomen zijn: verleidelijk maar geen goed idee. Op die manier vervagen de grenzen tussen privé en werk in die mate dat het stressniveau serieus kan stijgen. Voortdurend verbonden zijn kan zodoende een burn-out in de hand werken.

Overleg tussen werkgever en werknemer

De nieuwe wet stipuleert dat werkgever en werknemer regelmatig moeten overleggen over deconnectie zonder dat er een exacte frequentie wordt vermeld. Dit overleg dient te gebeuren binnen het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW). Onderwerpen die aan bod kunnen komen:

  • de bereikbaarheid van de medewerker;
  • afspraken over rusttijden;
  • wat met het sturen en verwerken van e-mails na de kantooruren;
  • vakantieregeling met ook digitale rust;
  • mogelijk maken van single/mono-tasking;
  • afspraken over bereikbaarheid in functie van de job;

Afspraken die hierrond gemaakt worden, kunnen overgenomen worden in het arbeidsreglement. Indien behoefte aan extra ondersteuning, kun je een workshop organiseren binnen je bedrijf.

Tips om te deconnecteren

Digital Detox Academy zet voor jouw medewerkers een aantal tips op een rijtje om mee te nemen in een overleg:

1.     Bereid je vakantie goed voor! Zorg voor een goede out-of-office en voicemail. Voorzie ook een collega die jouw back-up is, zodat je volledig kunt deconnecteren.

2.     Vermijd een hele dag naar je computerscherm te kijken en neem af en toe een pauze. Ga offline! Ideaal is een korte wandeling, wat stretchen, water drinken, een babbeltje doen. De beste ideeën komen vaak boven tijdens de “koffieklets”.

3.     Pas single-tasking of mono-tasking toe wanneer je werkt aan een moeilijke opdracht. Focus op één taak en vermijd afleiding door te werken in een stille ruimte, een koptelefoon op te zetten en je mailbox te sluiten. Verwittig ook je collega’s dat je even niet “bereikbaar” bent.

4.     Vergeet je soms te pauzeren / deconnecteren? Overweeg de Pomodorotechniek. Dit is een methode binnen timemanagement die voorschrijft te werken in blokken van 25 minuten. Tussen elke blok in is er een pauze van 5 minuten.

Benieuwd hoe wij jou kunnen helpen?
Contacteer Digital Detox Academy voor een vrijblijvend gesprek.

Welke afspraken hebben jullie al gemaakt?

Ik lees het graag hieronder!